Close

अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची एकत्रीत अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी.

अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची एकत्रीत अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची एकत्रीत अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी. 28/06/2021 पहा (10 MB)