Close

माहितीचा अधिकार अधिनियम

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार अधिनियम
शीर्षक तारीख View / Download
तहसील कार्यालय, अमरावती – २०२०-२१ 22/02/2021 पहा (8 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे – २०२०-२१ 16/02/2021 पहा (4 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, तिवसा-भातकुली – २०२०-२१ 05/02/2021 पहा (3 MB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०२०-२१ 28/01/2021 पहा (2 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०२०-२१ 06/01/2021 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०२०-२१ 29/12/2020 पहा (10 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे – २०१९-२० 17/03/2020 पहा (3 MB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०१९-२० 17/02/2020 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९-२० 24/12/2019 पहा (9 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९-२० 20/12/2019 पहा (164 KB)