माहितीचा अधिकार अधिनियम

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
तहसील कार्यालय, धारणी – २०१९ 12/02/2019 डाउनलोड(9 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९ 19/01/2019 डाउनलोड(164 KB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९ 31/12/2018 डाउनलोड(5 MB)
तहसील कार्यालय अंजनगाव 08/02/2019 डाउनलोड(9 MB)
तहसील कार्यालय चिखलदरा 23/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
तहसील कार्यालय वरुड 23/04/2018 डाउनलोड(529 KB)
तहसील कार्यालय भातकुली 23/04/2018 डाउनलोड(143 KB)
तहसील कार्यालय अमरावती दर्यापूर 23/04/2018 डाउनलोड(513 KB)
तहसील कार्यालय मोर्शी 23/04/2018 डाउनलोड(1 MB)