Close

माहितीचा अधिकार अधिनियम

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार अधिनियम
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०२२-२३ 19/12/2022 पहा (8 MB)
उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, दर्यापूर यांचे कार्यालय, दर्यापूर 10/10/2022 पहा (3 MB)
तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय- २०२१-२२ 28/09/2022 पहा (10 MB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०२१-२२ 15/09/2022 पहा (4 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती- २०२१-२२ 23/08/2022 पहा (9 MB)
तहसील कार्यालय, चिखलदरा – २०२०-२१ 04/03/2021 पहा (4 MB)
तहसील कार्यालय, अमरावती – २०२०-२१ 22/02/2021 पहा (8 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे – २०२०-२१ 16/02/2021 पहा (4 MB)
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, तिवसा-भातकुली – २०२०-२१ 05/02/2021 पहा (3 MB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०२०-२१ 28/01/2021 पहा (2 MB)