Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
सं.गा.यो. लाभार्थी 15/03/2018 पहा
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नागरीकांची सनद 01/01/2018 पहा (192 KB)
जिल्‍हयाचा सामाजिक आर्थीक आढावा 01/01/2018 पहा (8 MB)
जनगणना-२०११ जिल्‍हयाचा गोषवारा 01/03/2018 पहा (187 KB)
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 01/03/2018 पहा (517 KB)
जिल्‍हयातील संगायो लाभार्थी यादी 01/03/2018 पहा (3 MB)
जिल्‍हयातील श्राावणबाळ योजनेचे लाभार्थी 01/03/2018 पहा (4 MB)
अचलपुर 01/03/2018 पहा (686 KB)
अमरावती 01/03/2018 पहा (728 KB)
अंजनगाव 01/03/2018 पहा (557 KB)