दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९ 19/01/2019 डाउनलोड(164 KB)
तहसील कार्यालय, अचलपूर – २०१९ 09/01/2019 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती ज्‍येष्‍ठता सुची. 03/01/2019 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती ज्‍येष्‍ठता सुची. 03/01/2019 डाउनलोड(4 MB)
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर नियमित नियुक्ती झालेले मंडळ अधिकारी यांची दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची. 02/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती – २०१९ 31/12/2018 डाउनलोड(5 MB)
वरुड 10/12/2015 डाउनलोड(2 MB)
तिवसा 10/12/2015 डाउनलोड(2 MB)
नांदगाव खंडेश्वर 10/12/2015 डाउनलोड(912 KB)
मोर्शी 10/12/2015 डाउनलोड(901 KB)