Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी. 23/09/2021 पहा (335 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० चे स्थितीवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (7 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१८ चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (7 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१६ चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (6 MB)
अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची एकत्रीत अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी. 28/06/2021 पहा (10 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “मंडळ अधिकारी” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची. 11/06/2021 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- १). 11/06/2021 पहा (9 MB)