Close

जनसांखीकी

जनसांख्‍यीकी माहिती संख्‍या
क्षेत्र १२२३५ चौ.कि.मी.
महसूली उपविभाग
महसूली तालुके १४
महसूली मंडळ ८९
महसूली तलाठी साजे ५१७
ग्रामपंचायती ८४५
नगरपरीषद/नगरपंचायत १५
महानगरपालीका
गावे २०१६