Close

कोविड-१९

कोविड-१९, अनलॉक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे, गृह मंत्रालय, भारत सरकार::

अनलॉक-6 आदेश, दिनांक- 27/10/2020

अनलॉक-5 आदेश, दिनांक- 30/09/2020

अनलॉक-४ आदेश, दिनांक- 29/08/2020

अनलॉक-३ आदेश, दिनांक- 29/07/2020

अनलॉक-२ आदेश, दिनांक- 29/06/2020

अनलॉक-१ आदेश, दिनांक- 30/05/2020

कोविड-१९, लॉकडाऊन आदेश, महाराष्ट्र राज्य व अमरावती जिल्हा:

राज्य शासनाचे पुनःश्च प्रारंभ अभियान आदेश दिनांक 29/10/2020

राज्य शासनाचे पुनःश्च प्रारंभ अभियान आदेश दिनांक 30/09/2020

आदेश 144, दिनांक- 01/08/2020 ते 31/08/2020

आदेश 144, दिनांक- 01/07/2020 ते 31/07/2020

आदेश 144, दिनांक- 01/06/2020 ते 30/06/2020

आदेश 144, दिनांक- 18/05/2020 ते 31/05/2020

आदेश 144, दिनांक- 04/05/2020 ते 17/05/2020

आदेश 144, दिनांक- 15/04/2020 ते 30/04/2020

आदेश 144, दिनांक- 01/04/2020 ते 14/04/2020

अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांना महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्ह्यात प्रवास परवानगी पास मिळण्याबाबत चा अर्ज.

https://covid19.mhpolice.in/

कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
अमरावती जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार

संचारबंदी आदेश.

सूचना- महाराष्ट्र राज्य लॉकडाउन आदेश.
No:DMU/2020.CR.92/DisM-1, Dated: 23rd March 2020.
कोरोना वायरस बाबत खबरदारीचा उपाय- नागरीकांनी ि‍जिल्‍हाधिकारी व तहसिल कार्यालयाशी संबंधीत सूचना संवाद पोर्टलवर नोंदवाव्‍यात. .

संवाद