Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मध्ये प्राप्त निधी व वितरित निधीचे लेखापरीक्षण करणेकरिता निविदा.

11/09/2023 11/03/2024 पहा (968 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सूचना (प्रथम मुदतवाढ)

ई-निविदा सूचना- सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता अमरावती जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या अचलपूर, चांदुर बाजार व धामणगाव तालुक्यातील नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळमिश्रित वाळूची, वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना प्रथम मुदतवाढ.

05/09/2023 05/03/2024 पहा (797 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा पूर्व बैठक दिनांक ३०/०८/२०२३ चे इतिवृत्त.

सन २०२३-२४ या वर्षांकरिता अमरावती जिल्ह्यातील पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या अचलपूर, चांदूर बाजार व धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळूची, वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त.

30/08/2023 29/02/2024 पहा (746 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या नदीपात्रातील स्थळांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळूची, वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपो निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा सूचना.

28/08/2023 28/02/2024 पहा (7 MB)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती- दरपत्रक निविदा सूचना

अटल भूजल योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर टी-शर्ट, टोपी दरपत्रक निविदा सूचना.

28/08/2023 28/02/2024 पहा (639 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सुधारित निविदा सुचना

अमरावती जिल्ह्यातील कोतवाल रिक्त पद भरती प्रक्रियेच्या उत्तरपत्रिका ओएमआर (OMR) शिट प्रिंटिंग, सकॅनिंग करण्याकरिता सुधारित निविदा सुचना.

14/08/2023 14/02/2024 पहा (696 KB)
पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सूचना
हमाल कंत्राटासाठी निविदा सूचना.
10/08/2023 10/02/2024 पहा (888 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

अमरावती जिल्ह्यातील कोतवाल रिक्त पद भरती प्रक्रियेच्या उत्तरपत्रिका ओएमआर (OMR) शिट प्रिंटिंग, सकॅनिंग करण्याकरिता निविदा सुचना.

04/08/2023 04/02/2024 पहा (707 KB)
पाणी टंचाई शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर ई-निविदा सुचना- अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत जाहीर ई-निविदा सुचना.

15/06/2023 15/12/2023 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना- जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सभेकरिता लागणारे चहा /नास्ता / जेवण व पाणी बॉटल या बाबी करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

02/06/2023 02/12/2023 पहा (845 KB)
संग्रहित