Close

सामान्य बदल्या – २०२०

सामान्य बदल्या – २०२०
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सामान्य बदल्या – २०२०

अव्वल काकून, मंडळ अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक व वाहन चालक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी.

14/07/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)