Close

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील आदर्श नेहरू नगर परिसरातील नाझुल शीट नं. २९, प्लॉट क्र. २, ३, ५, ६, ७ व शीट क्र. ३० प्लॉट क्र. १५/१ मधील पात्र ७८ अतिक्रण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल यादी.

22/06/2021 21/12/2021 पहा (3 MB)