Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ३१/०३/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ३१/०३/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ३१/०३/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिका हद्दीमधील शासकीय जमिनीवरील मसानगंज( झाडपीपुरा ) परिसरातील शिट क्र. ६९ सी व ६९ ए वरील परिसरातील पात्र ४० अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत.

21/04/2022 21/10/2022 पहा (8 MB)