Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नगर परिषद, दर्यापूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नगर परिषद, दर्यापूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, नगर परिषद, दर्यापूर- आदेश (पारित दिनांक- १०/०३/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर परिषद, दर्यापूर हद्दीमधील आनंद नगर परिसरातील नाझुल शीट क्र. ३१, ३२, ३३, ३८, ३९ मधील पात्र ३९ अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल करणेबाबत.

11/03/2022 10/09/2022 पहा (2 MB)