Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०८/०३/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०८/०३/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ०८/०३/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालीका हद्दीमधील शासकीय जमिनीवरील महादेव खोरी (बेनोडा) परिसरातील शीट क्र. १४/०२, शीट क्र. ११ व २०, सर्वे क्र. १४/०२, शीट क्र. ११, सर्वे क्र. १३/०२ परिसरातील पात्र ११८ अतिक्रण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत.

11/03/2022 10/09/2022 पहा (3 MB)