Close

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ११/०१/२०२२).

सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ११/०१/२०२२).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण, महानगर पालीका अमरावती- आदेश (पारित दिनांक- ११/०१/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालीका हद्दीमधील शासकीय जमिनीवरील गौतम नगर परिसरातील नाझुल शीट नं. ५०, प्लॉट नं. ३ मधील पात्र ११ अतिक्रण धारकांचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत.

14/01/2022 13/07/2022 पहा (2 MB)