Close

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- प्रेसनोट

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- प्रेसनोट
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- प्रेसनोट

प्रेसनोट- कोरोना पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक क्षेत्रातील कलावंतांना अर्थसहाय्य देणेबाबत योजनेची प्रेसनोट.

14/02/2022 13/08/2022 पहा (863 KB)