Close

सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव

सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१-२२ करीता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव

जाहीर सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा ई-टेंडरिंग/ई-ऑक्शन प्रक्रियेद्वारे लिलावा बाबत ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना.

25/01/2022 24/07/2022 पहा (6 MB)