Close

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती – निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती – निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती – निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती

अपात्र उमेदवारांची यादी.

07/01/2020 06/07/2020 पहा (1 MB)