Close

अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी

अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी

सुधारीत प्रारूप मतदार यादी

26/04/2018 26/10/2018 पहा (7 MB)