Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी थेट पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी थेट पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी थेट पदभरती

पदभरती- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी भरती जाहिरात.

17/02/2022 16/08/2022 पहा (1 MB)