Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

पदभरती- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी स्वरूपात पदभरती जाहिरात.

24/01/2022 23/07/2022 पहा (3 MB)