Close

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

कोविड-१९ कंत्राटी पदभारती- स्टाफ नर्स पदाची पात्र आणि अपात्र यादी.

15/01/2022 14/07/2022 पहा (1 MB)