Close

मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.

मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.

४०- दर्यापूर विधानसभा मतदार संघ मधील छायाचित्र नसलेली मतदार यादी.

10/06/2021 09/12/2021 पहा (1 MB)