Close

भातकुली नगरपंचायत जाहीर सूचना

भातकुली नगरपंचायत जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भातकुली नगरपंचायत जाहीर सूचना

सदस्य पदांची आरक्षणाची निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील रहिवाशांच्या हरकती व सूचना दाखल करणे.

12/11/2021 12/05/2022 पहा (146 KB)