Close

भरती- वाहन चालक

भरती- वाहन चालक
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भरती- वाहन चालक

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अमरावती मार्फत जिल्‍हानियोजन अधिकारी अमरावती यांचे वाहनाकरीता तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात कंत्राटी पदधतीने वाहन चालक भरती बाबत.

29/10/2018 31/01/2019 पहा (934 KB)