Close

भरती कृषी आयुक्तालय अमरावती विभाग

भरती कृषी आयुक्तालय अमरावती विभाग
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भरती कृषी आयुक्तालय अमरावती विभाग

जाहिरात- अमरावती विभागातील गट- क मधील कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषी सेवक म्हणून निश्चित वेतनावर भरावयाची जाहिरात.

17/01/2019 17/03/2019 पहा (364 KB)