Close

पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई – निविदा सूचना

पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई – निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई – निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदान्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत.

18/09/2023 18/03/2024 पहा (2 MB)