Close

पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जाहीरनामा- चिखलदरा तालुक्यामधील ९ नवीन रास्त भाव दुकानांसाठी जाहीरनामा.

19/05/2023 19/11/2023 पहा (134 KB)