Close

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजना

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजना

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजने अंतर्गत पांदण रस्त्यांच्या कामाकरिता सयंत्रे, पाणी टँकर व रॊडरोलर प्रति तास दराने दरपत्रक मागविणेबाबत.

17/12/2018 31/01/2019 पहा (145 KB)