Close

निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जाहीर सुचना- कार्यालयीन रद्दी, निवडणूकी संबंधाने असणारे नमुने व विधानसभा मतदार यादीच्या जादा प्रती निकाली काढणेबाबत.

11/05/2022 11/11/2022 पहा (206 KB)