Close

नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नाझर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सभेकरिता लागणारे चहा/नास्ता/जेवण व पाणी बॉटल या बाबींचे दर निश्चित करून वार्षिक दरकरार सादर करण्याबाबत.

11/01/2022 10/07/2022 पहा (1 MB)