Close

नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- नगर परिषद / नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२२ सुधारित प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२- जाहीर सूचना

नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- नगर परिषद / नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२२ सुधारित प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२- जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- नगर परिषद / नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२२ सुधारित प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२- जाहीर सूचना

नगर परिषद- अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, वरुड, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, शेंदुरजना घाट, मोर्शी व नगर पंचायत- नांदगाव खंडेश्वर.

अमरावती जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नगरपंचायत यांच्या प्रारूप प्रभाग रचना प्रभाग दर्शक नकाशे प्रसिद्धी व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती व सूचना दाखल करणेबाबत कार्यक्रमाची जाहीर नोटीस.

09/05/2022 09/11/2022 पहा (1 MB)