Close

दर्यापूर तालुका मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानाची यादी.

दर्यापूर तालुका मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दर्यापूर तालुका मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानाची यादी.

जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

29/04/2022 29/10/2022 पहा (6 MB)