Close

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अमरावती आस्‍थापना विभाग

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अमरावती आस्‍थापना विभाग
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अमरावती आस्‍थापना विभाग

जिल्‍हाधिकारी अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील दि. ०१/०४/२०१८  रोजीची रिक्‍त पदांची माहिती.

19/04/2018 31/12/2018 पहा (610 KB)