Close

जिल्हा पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जिल्हा पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जाहीरनामा- अमरावती जिल्ह्यातील नवीन २३ रास्त भाव दुकानांसाठी जाहीरनामा.

11/10/2021 10/04/2022 पहा (461 KB)