Close

जिल्हा परीषद अमरावती पदभरती

जिल्हा परीषद अमरावती पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परीषद अमरावती पदभरती

वरिष्ठ सहाय्यक लेखा अपात्र उमेदवारांची सुधारित यादी.

11/01/2020 11/07/2020 पहा (774 KB)