Close

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन २ रा माळा, अमरावती-जाहीरात.

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन २ रा माळा, अमरावती-जाहीरात.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन २ रा माळा, अमरावती-जाहीरात.

केंद्र शासनाच्या निती आयोगामार्फत राबविल्या जात असलेल्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता अमरावती जिल्ह्यातील आकांक्षित तालुक्यांसाठी फेलोंची नियुक्ती करणेस्तव आवेदन मागविणेस्तव जाहीरात.

20/09/2023 20/03/2024 पहा (219 KB)