Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

विवरणपत्र-  जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील गट-क, तलाठी/महसूल सहाय्यक आणि गट-ड, शिपाई या पदांसाठी अनुकंपाधारक उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी.

14/12/2021 14/06/2022 पहा (185 KB)