Close

जिल्हादंडाधिकारी, अमरावती

जिल्हादंडाधिकारी, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हादंडाधिकारी, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार संचारबंदी आदेश.

24/03/2020 23/09/2020 पहा (713 KB)