Close

जाहीर इ – निविदा सुचना

जाहीर इ – निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर इ – निविदा सुचना

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

11/12/2018 28/02/2019 पहा (3 MB)