Close

जाहीर इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)

जाहीर इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

27/12/2018 31/03/2019 पहा (4 MB)