Close

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई- निविदा सुचना (प्रथम मुदतवाढ).

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई- निविदा सुचना (प्रथम मुदतवाढ).
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई- निविदा सुचना (प्रथम मुदतवाढ).

ई- निविदा सुचना (प्रथम मुदतवाढ)- वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण दिनांक- १९ एप्रिल २०२३ नुसार ई-निविदा सूचना (प्रथम मुदतवाढ).

01/11/2023 01/05/2024 पहा (963 KB)