Close

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण मध्ये प्राप्त निधी व वितरित निधीचे लेखापरीक्षण करणेकरिता निविदा.

11/09/2023 11/03/2024 पहा (968 KB)