Close

इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)

इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील गावे, वाड्या, तांडे व नगर पालिका क्षेत्रामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सने पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचा पुरवठा करणे बाबत. (निविदा दिनांक- २२/०५/२०१८ ते २९/०५/२०१८)

19/05/2018 19/11/2018 पहा (3 MB)