Close

अल्पसंख्याक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

अल्पसंख्याक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्पसंख्याक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

प्रेस नोट- अलपसंख्याकाच्या कल्याणाकरिता मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अलपसंख्याक कल्याण समितीवर अलपसंख्याकांसाठी काम करणाऱ्या ३ नामवंत अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची नियुक्ती करीता प्रस्ताव मागविणेकरीता.

02/11/2023 02/05/2024 पहा (854 KB)