Close

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२१-२२ ( प्रथम फेरी )

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२१-२२ ( प्रथम फेरी )
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२१-२२ ( प्रथम फेरी )

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२१-२२ ( प्रथम फेरी ).

 

01/12/2021 01/06/2022 पहा (5 MB)