Close

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलाव सन २०२०-२१

सूचना- अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव  ई-निविदा/ई-लिलाव सन २०२०-२१.

(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१९ नुसार)

03/03/2021 02/09/2021 पहा (5 MB)