Close

अचलपूर तहसील मध्ये तोक्ते चक्रीवादळामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

अचलपूर तहसील मध्ये तोक्ते चक्रीवादळामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अचलपूर तहसील मध्ये तोक्ते चक्रीवादळामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

अचलपूर तालुक्या मध्ये दिनांक- १८/०५/२०२१ रोजी  झालेल्या तोक्ते चक्रीवादळामुळे व अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीची अनुदान यादी.

16/03/2022 16/09/2022 पहा (624 KB)