Close

दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी.

दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
दि- ०१/०१/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ गट- क संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या वगळण्यात आलेल्या अनुकंपाधारकांची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता यादी. 06/05/2022 पहा (4 MB)