Close

दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०९/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 12/11/2020 पहा (1 MB)