Close

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची. 18/02/2021 पहा (2 MB)