Close

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “अव्वल कारकून” ( प्रथम श्रेणी लिपीक ) संवर्गातील कर्मचार्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “अव्वल कारकून” ( प्रथम श्रेणी लिपीक ) संवर्गातील कर्मचार्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील कार्यरत “अव्वल कारकून” ( प्रथम श्रेणी लिपीक ) संवर्गातील कर्मचार्यांची प्रारूप जेष्ठता सूची. 29/10/2020 पहा (4 MB)